Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarország külpolitikája, 1242-1490

KOLLOKVIUMI TÉTELSOR

 

Magyarország külpolitikája, 1242-1490 KOLLOKVIUMI TÉTELSOR

1. Az Árpádok külpolitikájának vázlata a Tatárjárás előtt. A magyar archiregnum kérdése.

2. IV. Béla és V. István külpolitikája. A déli bánságok rendszerének kialakulása.

3. Az utolsó Árpádok külpolitikája: IV. László és III. András.

4. Az Anjouk törekvése a Magyar trón megszerzésére. Károly Róbert első évei Magyarországon és diplomáciai viszonyai (1268-1310).

5. Az Anjou-uralkodók nyugati és északi irányú (osztrák, cseh, lengyel, litván) külpolitikája.

6. Az Anjou-uralkodók itáliai politikája (Pápaság, Nápoly és Velence)

7. Az Anjouk balkáni politikája.

8. A trónöröklés kérdése Nagy Lajos halála után.

9. A „kései” keresztes háborúk és Magyarország. A törökellenes harcok első szakasza Hunyadi János színrelépéséig. Nagy Lajos és Zsigmond török politikája.

10. Zsigmond európai politikája (schisma, zsinatok, pápaság).

11. Hunyadi János török politikája.

12. Mátyás nyugati irányú (Csehország, Szilézia, Ausztria) külpolitikája.

13. Mátyás balkáni és törökellenes politikája.

 

 

 

 

 

Dinasztikus külpolitizálás a XIV-XV. században KOLLOKVIUMI TÉTELSOR 

 1. A dinasztikus diplomácia. A középkori külpolitika művelői, keretei, rendszere. A középkori diplomácia forrásai.
 2. A bizánci diplomácia.
 3. A bizánci autokrácia, császáreszme és a birodalmi hatalmi ideológia.
 4. A pápaság felemelkedése (3 - 6. század): a szentszéki diplomácia fejlődése.
 5. A pápai állam kialakulása (7-11. század).
 6. A Merowing-birodalom kialakulása és berendezkedése.
 7. Nagy Károly: a Frank Birodalom diplomáciája. A Karoling-dinasztia.
 8. A Német-Római Császárság kialakulása. A Keleti Frank Királyság.
 9. Az Ottók diplomáciája. III. Ottó birodalma.
 10. A pápai állam a 9-11. században. A pápaság-császárság küzdelme a 10-12. században (1122-ig).
 11. A Capetek felemelkedése és dinasztikus politikája (987-1180).
 12. Anglia: a normann hódítás és berendezkedés. Az angol monarchia és az egyház.
 13. A+  A korai germán társadalmi és poltikai berendezkedés (Kiss Sándor).
 14. B + Európa a konstanzi zsinat korában (Orosz István).